Arii de activitate

COMPETENȚA TERITORIALĂ

Potrivit dispoziţiilor art. 8 şi 9 din Legea nr. 188/2000, coroborate cu dispoziţiile art. 373 cod procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 202/2010, avem competenţă în întreaga circumscripţie a Curţii de Apel Bucureşti, respectiv în Municipiul Bucureşti, Judeţul Ilfov, Judeţul Giurgiu, Judeţul Călăraşi, Judeţul Ialomiţa şi Judeţul Teleorman pentru:

– punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
– aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
– constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Pentru îndeplinirea celorlalte atribuţii prevăzute de lege, precum notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare, comunicarea actelor de procedură şi recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe, competenţa noastră se întinde pe întreg teritoriul ţării.

Atribuţiile executorului judecătoresc sunt prevăzute de art. 1 şi art. 7 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti.

Art. 1.
(1) Executarea silită a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii se efectuează de către executorii judecătoreşti, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Executorii judecătoreşti îndeplinesc şi alte atribuţii date prin lege în competenţa lor. Art. 7. – Executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

  • punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
  • notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare;
  • comunicarea actelor de procedură;
  • recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe;
  • aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
  • constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă;
  • întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
  • întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz;
  • orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.