Informații utile

Baze legale
Legea nr. 188 din 01/11/2000 privind executorii judecătoreşti, REPUBLICATĂ

Ordinul nr. 2550 din 14/11/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti

 

Regulament
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti.

 

Statut
Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc

 

Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit şi trebuie avansate de către creditor sau de către cel care solicită îndeplinirea unui act de executare.

Art. 371 indice 7 C. pr. Civ: „partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activităţi care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop”. Pentru actele sau activităţile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor.

Onorariul se stabileşte în conformitate cu Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2550/2006 Publicat în Monitorul Oficial in 14/11/2006, Partea I nr. 936 din 20/11/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti.

Taxele de timbru sunt în cuantum de 10 lei pentru fiecare Instanţă la care se depune solicitarea încuviinţării executării silite plus două timbre judiciare de 0,15 lei/buc.În vederea constituirii unui dosar de executare silită, sunt necesare din partea creditorului următoarele formalităţi:

  • cerere executare silită
  • titlu executoriu în original + trei copii xerox
  • taxa de timbru