Biroul Executori Judecătorești EXECUTORIS | SERVICII

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
 • Executări directe
  • Evacuări
  • Încredinţarea minorului / stabilirea domiciliului minorului / vizitarea minorului
  • Puneri în posesie
  • Grăniţuiri
  • Servituţi
  • Predări de bunuri mobile sau imobile
  • etc.
 • Executări indirecte (urmărirea mobiliară a creanţelor, urmărirea imobiliară a creanţelor).
 • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Inventariere bunuri şi constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
  Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc
Servicii